202 Views

Existuje príslovie „zvyk je železná košeľa“ ale viete čo to presne znamená a čo to znamená pre ľudí študujúcich bojové umenie?

Znamená to, že keď si zvyknete niečo vykonávať pravidelne, alebo ako reakciu na určitú činnosť, budete to robiť bez premýšľania. Ja si napríklad vytváram návyk, aby som pri šoférovaní auta zakaždým, jak zastavujem, nepoužíval iba brzdu, ale aj motor, teda si podradím rýchlosť. Robím to preto, že sa tým lepšie brzdi auto a v prípade šmyku je ľahšie ovládateľné. V tomto prípade môžeme vnímať každú jazdu ako cvičenie a až nastane čas kedy sa dostanem do situácie kde potrebujem prudko zastaviť, budem jednať automaticky.

Ide o prepojenie myšlienky s inštinktom. Z myšlienky zastavovať som urobil  (robím) inštinkt, inač povedané vytvoril som podmienený reflex. Okrem podmienených reflexov existujú aj nepodmienené. Nepodmienené reflexy sú (zjednodušene) vrodené reflexy. Podmienený reflex je niečo čo vytvoríme. Ak chcete zistiť, aké je ťažké vytvoriť si podmienený reflex skúste zakaždým, keď zazvoní telefón pohnúť obidvoma palcami na rukách. A uvidíte ako dlho to bude trvať, až to budete robiť bez premýšľania. Alebo sledujte dieťa, keď sa učí jesť. Najprv sa učí, ako držať vidličku, potom ešte stále sleduje pohyb svojej ruky, aby sa trafilo do úst, ale časom si každý človek vytvorí podmienení reflex s vidličkou v ruke, nemusí premýšľať a aj tak sa nebodne do oka, automaticky sa trafí do úst.

Chcel som vám poukázať na to, aké je zdĺhavé vytvoriť si takýto reflex, alias inštinkt. Keď cvičíte bojové umenie, najprv sa učíte rôzne techniky, (samozrejme, učíte sa ich po celu dobu a stále ich zdokonaľujete) potom sa učíte ďalšie možnosti jak sa k daným technik dá dostať, teda z rôznych útokov a situácií. Pravidelným opakovaním techniky s rôznymi nástupmi si vytvárate podmienené reflexy na rôzne situácie. Inač povedané, to že sa naučíte techniku a ovládate jej rôzne varianty neznamená, že ju dokážete použiť keď to bude potrebné. Boje sú rýchle, kľúčové okamihy v boji sú v milisekundách a to je málo času na to, aby ste si uvedomili aký útok na vás ide a akú techniku použiť. S podmienením reflexom konáte inštinktívne, vykonáte pohyb (techniku) ktorý ste už spravili viackrát v živote a nestrácate čas pri rozhodovaní. Na toto je najlepšie randory. Pravidelným randory môžete vidieť svoj pokrok v chápaní technik a ich inštinktívnom využívaní.

Z toho by malo byť každému jasné, že naučiť sa aplikovať vedomosti z bojového umenia v potrebných situáciách, nie je o šikovnosti, ale o tvrdej práci a vytrvalosti v štúdiu.

M. Vranovský