covid-19
Agatsu Ryu k situaci v ČR
Agatsu Ryu se nepodílí a nikdy se ani nebude podílet na záměrném a účelovém šíření strachu z čehokoliv. Nyní zejména z covid-19. Závažnost si velmi dobře uvědomujeme, ale zároveň ji nepřeceňujeme a přistupujeme kriticky k přicházejícím informacím.

Read more

256 Views0