V Agatsu Ryu cvičíme efektivně a kvalitně.

Chceme, aby studium bylo co nejkvalitnější a zároveň, aby každý našel své místo v té skupině, která mu nejvíce dá. Z tohoto důvodu máme studenty rozdělené do skupin. Prosíme, seznamte se s těmito skupinami.

DĚTI

  • odpovídá 10. – 6. Kyu

Děti jsou rozděleny do dvou skupin.

  • Děti 1 – zde jsou starší děti (cca 8-11 let). Technicky se zaměřujeme na jednoduché techniky Jujutsu, pracujeme na rozvoji pohybových schopností (obratnost, rychlost, stabilita atd.).
  • Děti 2 – skupina nejmenších dětí. Zaměřeno na pohyb, hravost a základy v Jujutsu.

ZAČÁTEČNÍCI

  • odpovídá cca 5. – 4. Kyu

V této skupině jde o úvod do světa bojových umění. Je potřeba zvládnout etiketu a chování v dōdžō, základní postoje, pohyby, pády a základní provedení jednotlivých technik jako jsou hody a porazy, páky a škrcení, kryty, údery a kopy. Vše směřuje k zvládnutí prvních zkoušek na technické stupně 5. – 4. Kyu (– žlutý a oranžový pás).

MÍRNĚ POKROČILÍ

  • odpovídá cca 3. – 2. Kyu

Ve skupině „Mírně pokročilí“, se cesta bojových umění stává postupně každodenní součástí běžného života. Studenti začínají pracovat na svém osobním rozvoji daleko více uvědoměle. Techniky se postupně rozšiřují i na modelové situace a bojové aplikace. Nezbytnou součástí jsou i Randori. Zde již vyžadujeme zodpovědný přístup ke studiu i Agatsu Ryu. Studenti na této úrovni jsou vedeni ke znalosti Agatsu Ryu No Gensoku (Pravidel Agatsu Ryu) a uvědomělému chování (Reigi, Rinri).

POKROČILÍ

  • odpovídá cca 1. Kyu – 1. Dan

Tito studenti prošli základním výukovým programem, jsou stálicemi a vzory celé komunity a mají tu výsadu – nosit Hakama, jež vyjadřuje ctnosti, jimiž disponují a jež je charakterizují a utvářejí. Tato část oděvu je také zavazuje k souladu s Agatsu Ryu No Gensoku. Znají a dovedou používat široké spektrum nejrůznějších technik, dovedností a způsobů nejen k boji, ale i k práci se svým tělem a vědomím. Agatsu Ryu a bojové umění pro ně znamená životní cestu a jsou jim zde předávány vyšší principy, filosofie, a skryté faktory a znalosti, jež se předávají a prozrazují jen uvědomělým a vyrovnaným studentům. Tito studenti utvářejí školu a mnozí získávají praxi jako asistenti a učitelé Jujutsu, aby mohli legitimně sami vyučovat, nebo si otevřít vlastní pobočku školy.

Ti, kteří svou pílí, přístupem a vytrvalostí postoupí až do této skupiny, obdrží svitek vyjadřující legitimní příslušnost k mistrovi (a tím i k Agatsu Ryu) a dostává se jim již individuálního přístupu od mistra (Sensei) i dalších mistrů či učitelů Agatsu Ryu.