Shin Gunto - typ 98
610 Views

Japonské meče se postupem doby staly nerozlučnou ikonou vznešeného bojovníka-samuraje Tyto nově vyráběné zbraně však nelze spojovat s převážně ručně vyráběnými meči nošenými dávnými samuraji – bez jakékoli pochyby hrdými válečníky.

Svoje určité výsadní postavení ve velmi tradicionalistické japonské společnosti obhájily i během vzrůstající militarizace společnosti ve 30. letech. Ačkoli tradice nošení těchto mečů v moderní japonské armádě je ještě starší. Nebyla vždy stejnoměrně vnímána starobylými válečnickými rody, neboť s konstrukcí moderního vojska, ostatně i námořnictva, byly mezi důstojnické kádry přijímány i osoby z jinak neurozených kruhů. Tyto tradicionalistické ohlasy jim upíraly nošení mečů jakožto zbraně s určitou mírou vznešenosti a tradice.

S rokem 1933 byly původní starší druhy meče nahrazeny novým druhem této chladné zbraně nazvané „Shin gunto“ — „Nový meč“. Ty již byly vyráběny fabrikálním způsobem ve zbrojní továrně Toyokawa. S příklonem ke vzrůstajícími nacionalismu napříč Japonskem byly některé prvky tohoto meče silně tradicionalizovány a celková doporučení zněla ve smyslu odstranění co nejvíce západních prvků. Do té doby se tyto meče podobaly téměř šavlím známým z našich zeměpisných šířek.

Mezi léty 1933, respektive 1934, byly vytvořeny celkem 3 vzory japonského armádního (později i námořního) meče přidělovaného především důstojnickým hodnostem. Jednalo se o modely (typy) 94,95,98. Navzájem se od sebe odlišovaly jednak použitými prvky během výroby, vzhledem některých přesně pojmenovaných součástek, a především zjednodušujícími výrobními procesy spojenými s vývojem válečných událostí, jež se stále více obracely v neprospěch ostrovní říše.

Všechny meče byly opatřeny sériovým výrobním číslem. Určitě je nutné zmínit i kvalitativní aspekt výroby tohoto druhu meče majícího základ v japonské tradiční zbrani. Továrně vyráběné meče v žádném případě nelze srovnávat s tradičně vyráběnou zbraní, lze říci, že tato zbraň prošla tímto způsobem určitou degradací a kvalitativním úpadkem. Nelze ji však v žádném případě při boji z blízka podceňovat.

Po porážce Japonska v roce 1945 bylo velké množství těchto mečů jednoduše okupační americkou mocí zničeno. Velká čísla se dostala i do USA prostřednictvím vojáků navracejících se z bojiště a tyto zbraně se do jejich rukou dostal coby suvenýry. I dnes je možné nakoupit na především zahraničních portálech různé repliky této zbraně. /FJ/

 

Zdroj: fb (2.sv. válka)

René Garcia

Mistr

Rád se dělím o myšlenky a sdílím své pohledy prostřednictvím blogu Agatsu Ryu.