170 Views

Účast na akcích je důležitá a to hned z několika důvodů. Tyto důvody postupně rozebereme v jednotlivých typech akcí.

PROČ SE ZÚČASTŇOVAT UDÁLOSTÍ V AGATSU RYU

Účast na události je důležitá, a to hned z několika důvodů. Tyto důvody postupně rozebereme v jednotlivých typech akcí.

STÁŽ, WABUSAI, ZIMNÍ ŠKOLA

Tyto události slouží k tomu, aby se student naučil a poznal techniky, které se běžně na cvičení neprovádějí anebo ty, které je potřeba znát na technický stupeň. Účasti na těchto událostech student zároveň postupně plní podmínky dané Zkušebním řádem. Student se seznamuje postupně s bojovým uměním (techniky, varianty, principy…) a dokáže si postupně osvojovat a uplatňovat i etické zásady bojového umění. Přidanou hodnotou je poznání nových kamarádů, přátel.

Ke všem událostem v Agatsu Ryu se pojí další věc, která je velmi potřebná (nejen) pro praktikanty bojového umění. A sice postupné získávání sebedůvěry. Ta přichází se zkušenostmi na těchto událostech. Sebedůvěra, sebeúcta přichází tedy po soustavné a vytrvalé činnosti v návaznosti na běžné cvičení. Kromě toho s tímto přichází také zodpovědnost za své výsledky.

MALÝ BOJOVNÍK

Zkoušky Kyu – určitý počet událostí je nutný a vyžadovaný pro umožnění zkoušky na technický stupeň Kyu.

Technická úroveň – chceme děti naučit se bránit. Čím více praxe na „žíněnce“, tím lepší výsledky v podobě sebeobranných reakcí bude dítě mít!

Etická úroveň – děti nevychováváme v pravém slova smyslu. Učíme je ale slušnosti, pokoře, vzájemné úctě apod.

Osobní rozvoj – (sebe)úcta, sebedůvěra apod. přichází po soustavné a vytrvalé činnosti. Navíc tím, že děti jezdí na akce, je učíme zodpovědnosti za výsledky.

Cílem je rozšířit jejich motorické dovednosti a umožnit jim poznání sebe sama k cílevědomému a uvědomělému studiu bojového umění v Agatsu Ryu.

Naše zkušenosti ukazují důležitost účasti na těchto událostech. Tyto události prokazatelně zlepšují zodpovědnost, motoriku, cílevědomost a vůbec přístup ke cvičení.

Děti bohužel propadají mobilům, počítačům a všemu, co jim (až příliš) usnadňuje život. Buďme proto zodpovědní i my a skrze Agatsu Ryu jim umožňujeme poznání života se všemi jeho povinnostmi ale i pochopením, že život bude takový, jaký k němu budou mít děti přístup…

 

 

LETNÍ ŠKOLA

Letní škola je určena pro všechny studenty, asistenty, učitele i mistry Agatsu Ryu. Jedná se převážně o událost, která má stmelit Agatsu Ryu, a přitom se naučit spoustu nových věcí. Učíme se vzájemně. Vysvětlujeme si principy, cvičíme techniky jak se zbraněmi, tak bez nich, pomáháme si při hrách a také společně podnikáme různé výlety, aktivity. Je to velmi důležitá událost, na které skutečný student Agatsu Ryu nemůže chybět.

AGATSU RYU MATSURI

Jedná se o slavnost Agatsu Ryu. Událost, která je zaměřena na techniku a speciální dovednosti předávané mistry, a i případnými hosty. Agatsu Ryu je jedna škola, jeden tým, jedna myšlenka. Společně utváříme Budō. Buďte proto naší součástí! Je to velmi důležitá akce, na které skutečný student Agatsu Ryu nemůže chybět.

JINÁ UDÁLOST

Například výlet, posezení v čajovně, anebo třeba Laser Game? Proč ne. Život není jen cvičení, techniky anebo zodpovědnost. I zábava patří k rozvoji. Tvořme tedy společně.

ZÁVĚREM

Agatsu Ryu je velmi přátelskou školou, kde má každý možnost projevit se a pracovat na sobě a své mysli. Agatsu Ryu je nástrojem. Chcete-li změnit svůj život k lepšímu, bez práce na sobě samém to nepůjde!

 

René Garcia

Mistr

Rád se dělím o myšlenky a sdílím své pohledy prostřednictvím blogu Agatsu Ryu.