Na této stránce naleznete podrobné informace jak postupovat, co nezapomenout a na co myslet, když se budete chtít přihlásit na zkoušku Kyu nebo Dan v Seishin Budo Kai. Dbejte všech pokynů řádně, v případě nedodržení správného postupu se může stát, že nebudete v požadovaný termín přezkoušeni. 

Prvním a nezbytným krokem k registraci na zkoušku Kyu nebo Dan je požádat svého učitele o povolení zkoušky na technický stupeň. V tomto případě plně postačí slovní svolení. Dále vyplníte dokument "Žádost o zkoušku", předáte svému učiteli, který jej doplní a předá SóShihan Seishin Budó Kai.

Pokud svolení SóShihan Seishin Budó Kai máte, můžete pokračovat na další krok, kde dochází k samotné registraci na zkoušku.

Tip: Na seznam všech akcí (včetně zkoušek) se můžete podívat na této stránce.

V rezervačním kalendáři (naleznete ZDE) si vyhledejte příslušný termín zkoušky a klikněte na tlačítko REZERVOVAT. Otevře se Vám ŽÁDOST O REZERVACI, kde vyplňte všechna povinná pole. O vytvoření rezervace budete informováni emailem. Nyní vyčkejte na potvrzení. Rezervace se dá vytvořit nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Pokud tuto lhůtu překročíte, bude Vám rezervace automaticky zamítnuta. 

Nyní je nutno provést samotnou registraci na zkoušku, kdy musíte vyplnit základní údaje o žadateli o zkoušku Kyu nebo Dan. 

Žádost o zkoušku naleznete na fóru Agatsu Ryu nebo u Vašeho učitele (mimo Agatsu Ryu). Vyplňte všechny požadované údaje a odevzdejte svému učiteli.

Pozor! Nepokračujte na tento krok dříve, než splníte předchozí krok. Kapacita termínů zkoušek je omezena.

Tento krok se nevztahuje na skupinu "Děti"/"Wakai".

Ujistěte se, že vlastníte platný průkaz International Budō Passport Seishin Budō Kai, případně starší – All Japan Budō Association International Budō Passport. Dbejte na správné a úplné vyplnění všech políček. 

Zároveň si zkontrolujte, že máte uhrazenou licenci Seishin Budo Kai na aktuální rok. Pokud jste licenci neuhradili nebo zjistíte, že ji nemáte zapsanou v průkazu, kontaktujte svého mistra a licenci uhraďte nebo požádejte o zapsání.

Upozorňujeme, že studenti, kteří nebudou mít v průkazu vyznačenou licenci na aktuální rok (a všechny roky předcházející od data registrace v Seishin Budo Kai) nebudou přezkoušeni bez náhrady! 

Překontrolujte si, že máte správně vyplněné všechny absolvované stáže v Seishin Budo Kai. Dbejte zejména na to, aby seděl počet stáží uvedený v průkazu a v registračním formuláři.

Dalším krokem je úhrada zkoušky. Vyčkejte na schválení Šidóšakai (budete informováni emailem, který jste uvedli při registraci na zkoušku). Úhradu proveďte nejpozději do 5 dní. Možnost úhrady je následující: 

  • převodem na účet Seishin Budō Kai číslo 123-189960207/0100 (KB)

Uhraďte částku ve správné výši za zkoušku Kyu podle ceníku, který naleznete na této adrese.

Upozorňujeme, že Vám bude zrušena Vaše rezervace a registrace, pokud akci neuhradíte v daném termínu.

V případě, že nebudete tento postup akceptovat, nebudete moci zkoušku vykonat! Peníze neposílejte dříve, než budete vyzváni!

Upozorňujeme, že obi (pásek) není zahrnuto v ceně zkoušky. Obi k vyššímu technickému stupni Kyu si mohou studenti Agatsu Ryu zakoupit v kanceláři.

Tip pro studenty Agatsu Ryu: Nezapomněli jste si ke zkoušce objednat i pásek?

V den zkoušky se dostavte na místo, kde zkouška proběhne v určený termín. Ještě před vstupem do dódžó si zkontrolujte, že ...

  • ... máte čisté a vyžehlené Jujutsu Gi a obi (pásek) v barvě aktuálního technického stupně (pro vyšší technické stupně také čistou a upravenou Hakama)
  • ... jste odevzdali průkaz International Budō Passport Seishin Budō Kai, případně starší – All Japan Budō Association International Budō Passport a že máte vyznačenou licenci a dostatečný počet stáží (viz Krok 4). Tento krok se nevztahuje na skupinu "Děti"/"Wakai"
  • ... jste si nachystali veškeré požadované zbraně (pokud jsou uvedeny ve zkušebním řádu)

Vždy postupujte podle pokynů pověřené osoby. V případě nesrovnalostí se zeptejte pokročilých studentů, učitelů nebo mistrů.

Nezapomeňte, že na zkoušku musíte mít domluveného uke (sparring). Není možné absolvovat zkoušku sám.