294 Views

Na začátku března sdílel Sensei Garcia na Facebook Agatsu Ryu video, které si můžete prohlédnout výše. Myslím si, že tohle krátké video obsahuje tak moc důležitých a zajímavých informací, že jsem se jej rozhodl přeložit i pro naše studenty, kteří videu nerozumí.

 

Pusťme se tedy do studování! 🙂 Nejedná se o doslovný přepis.

Zdokonalování fyzických dovedností, ať už je to provedení piruety, hraní na hudební nástroj nebo hraní baseballu, vyžaduje praxi. Praxí rozumíme opakování s cílem ve zlepšení. Praxe nám pomáhá provést cviky mnohem jednodušeji, rychleji a sebevědoměji.

Co se při opakování děje v našem mozku?

Náš mozek má dva druhy nervové tkáně: šedá hmota a bílá hmota.

Šedá hmota zpracovává informace v mozku, usměrňuje signály a senzorické stimuly do nervových buněk, zatímco bílá hmota je tvořena z velké části tukovou tkání a nervovými vlákny.

Při tom, když chceme donutit naše tělo k pohybu, stane se to, že se informace musí dostat z šedé hmoty mozkové, přes páteřní míchu, skrz řetěz nervových vláken (zvaných axon) až do svalových vláken.

Jak praxe a opakování ovlivňuje vnitřní fungování mozku?

Axony, které tvoří bílou hmotu, jsou obalené tukovým obalem zvaným myelin (myelinová pochva). Ukazuje se, že velikost myelinové pochvy se mění s množstvím opakování. Myelin si můžete představit jako izolaci na elektrických kabelech. Zabraňuje ztrátě energie elektrických impulzů, které náš mozek vysílá po nervových drahách (neuronech).

Dřívější studie na myších naznačují, že opakování fyzického pohybu zvyšuje vrstvy myelinové pochvy, které izolují axony. Více vrstev znamená větší izolaci okolo axonových řetězců vytváří jakousi informační superdálnici, spojující mozek a svaly. Mnoho atletů a cvičenců přisuzuje své úspěchy svalové paměti, ovšem svaly samy o sobě nemají paměť. Spíše se jedná o myelinizaci neuronálních drah, což dává těmto praktikantům možnost jít na vrchol s rychlejšími a efektivnějšími neuronálními drahami.

Existuje několik teorií, které se pokouší kvantifikovat počet hodin, dní nebo dokonce let praxe, k tomu abychom dosáhli až k mistrovské úrovni. Zatím ještě neznáme ono magické číslo, ale víme, že mistrovství není jen o počtu hodin cvičení. Je to také o kvalitě a efektivitě samotného cvičení.

Efektivní cvičení je důslednéintenzivně zaměřené na obsah a na slabiny, které leží na okraji našich současných schopností.

Takže, pokud je efektivní cvičení klíč, jak můžeme získat co nejvíce ze cvičení?

Zkuste následující tipy dodržovat při cvičení nebo učení:

  • soustřeď se na úkol (cvičení, …)
  • minimalizuj potenciální rozptýlení (vypnutím počítače a TV)
  • přepni telefon do režimu letadlo

Výzkumníci pozorovali 260 studentů, kteří se učili na zkoušku.Výsledkem bylo, že studenti byli v průměru schopni soustředit se a zůstat u úkolu pouze po dobu 6 minut. Notebook, smartphony a zejména Facebook byly označeny za důsledky největšího rozptýlení.

Důležité je začít pomalu nebo ve zpomaleném pohybu. Koordinace se staví na opakování, ať už je správné nebo nesprávné. Pokud budeme postupně zvyšovat rychlost správných opakování, budeme mít lepší šanci dělat je lépe v budoucnu.

Cvičení s plánovanými přestávkami jsou běžnými pracovními návyky elitních praktikantů.

Studie ukázaly, že mnoho nejlepších atletů, muzikantů a tanečníků stráví týdně 50-60 hodin aktivitami spojenými s jejich dovedností. Mnozí z nich dělí čas vyhrazený pro efektivní cvičení do několika menších částí v průběhu dne (o předem stanovené délce).

Pohyby jsou v mozku zobrazovány v živých detailech. Je to celkem překvapující, ale několik studií ukázalo, že pokud už byl fyzický pohyb už někdy provedený, můžeme jej zesílit pouhými představami.

V jedné studii bylo 144 basketbalistů rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina fyzicky prováděla hody jednou rukou na koš, zatímco druhá skupina si je pouze představovala. Jakmile byli otestováni na konci dvoutýdenního experimentu, středně pokročilí a zkušení hráči obou skupin se zlepšili o skoro stejný počet bodů.

Jakmile se vědci dostanou blíže k rozpletení tajemství našeho mozku, pochopení efektivního cvičení se ještě zlepší. Do té doby je efektivní praktikování tou nejlepší cestou jakou známe ve zlepšování našich individuálních limitů, dosahování úspěchů a maximalizaci našeho potenciálu.

 

To je z videa vše. Vezměte si informace k srdci, aplikujte je a zlepšujte se.

2 Comments In This Topic