PRAVIDLA AGATSU RYU

  • Agatsu – princip překonání sebe sama. V Agatsu Ryu je naším cílem studium bojového umění, nikoliv jeho trénováním. Studium předpokládá snahu o vlastní zdokonalování a všestranný rozvoj dovedností. Agatsu znamená uvědomit si, že pouze vítězství nad sebou samým je to nejhodnotnější.
  • Čūsei – princip loajality a správného chování. Loajalita k učitelům, stejně jako chápání a přijetí zásad, které v Agatsu Ryu máme. Loajalita je věrnost projevovaná skrze správné chování. Do tohoto principu zahrnujeme i důvěru – bez oboustranné důvěry nelze praktikovat bojové umění v Agatsu Ryu.
  • Aiki – princip rovnováhy – harmonické energie. V Agatsu Ryu panuje pozitivní energie i přístup. V technikách uplatňujeme princip harmonické energie – využíváme energii protivníka. Síla se nenachází zdaleka jen ve svalech. Větší sílu má naše mysl.
  • Šinrai-sei – princip spolehlivosti, autentičnosti. V Agatsu Ryu se učíme autentické japonské bojové umění. Každý skutečný člen Agatsu Ryu je důvěryhodný a spolehlivý.
  • Sonkei – princip respektu. Respektovat se vzájemně a dodržovat hierarchii v bojovém umění i Agatsu Ryu. Je osobní odpovědností každého člena Agatsu Ryu respektovat druhé.

NAŠE HODNOTY

  • Přínos Agatsu Ryu – Bojová umění obecně podporují rozvoj osobnosti. Naší snahou je ukazovat veřejnosti přínos ve studiu bojového umění s uvědoměním si užitku pro společnost.
  • Osobní a profesní rozvoj – Každý praktikant bojového umění v Agatsu Ryu dostává rovnou příležitost a možnost pracovat na sobě, rozvíjet se, a to jak profesně, tak osobnostně. Praktikanti si osvojují a rozvíjí kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na praktikantovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti týmové spolupráce, technické vyspělosti, obecných znalostí v bojovém umění a v neposlední řadě i jednotlivých – dílčích – úkolů.
  • Sdílené vize a synergie – Máme zájem a chuť spolupracovat s dalšími školami bojového umění, které sdílejí podobné či stejné hodnoty a chtějí spolupracovat na naplňování společných cílů. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.
  • Odpovědnost a důvěra – Praktikovat bojové umění nelze bez vzájemné důvěry, proto od počátku spolupráce se studenty i s kolegy budujeme vzájemnou důvěru. Důvěra je podmínkou pro úspěšné studium i vztahy. Jsme odpovědní za kvalitu výuky a uchování bojového umění pro další generace.