ar_black
226 Views

Myslel jsem si, že každý může mít černý pás. Cesta je přeci tak jednoduchá!
Jediné, co musíš udělat, je cvičit alespoň dvakrát týdně po dobu 3 – 5 let,
zúčastníš se několika stáží, Letních i Zimních škol…
A je to!
Jde se na zkoušku…

V průběhu let jsem si uvědomil, že to není pravda. Většina lidí to neudělá tímto „jednoduchým“ způsobem. Bojí se zodpovědnosti, anebo se bojí sami sebe. Být opravdu dobrý, vzít na sebe břímě toho, kdo umí, není zkrátka pro každého. Jsou i tací, kteří se bojí svého partnera či rodiny – kdo z nich má být ten silnější ve vztahu? A v neposlední řadě jsou tady tací, kteří jsou tak slabí, že na to prostě nemají. To se pak omlouvá „jinými pohledy“ či „jinými povinnostmi.“

Jsou i takoví studenti, kteří obviňují svého učitele či mistra. Někteří studenti jdou ještě dál a obviňují i jiné studenty, svádí vše na manželku/manžela, pracovní povinnosti, zranění, nemoc. Co mají tito lidé společné? Neuvědomují si, že překonání těchto problémů jim dává mimo jiné právo nosit černý pás.

Někteří to vzdají, když dostanou černý pás. Neuvědomují si však, že to je také test. Černý pásek znamená být začátečníkem mezi pokročilými. Znamená to jen, že jsi našel žebřík, jak stoupat. Pokud vystoupíš pouze na první či druhou příčku, je to tvá osobní prohra. Pokud vystoupíš výš a přesto se vzdáš, pak jsi ztratil kus sebe. Patrně ses přestal učit a tvá mysl začátečníka byla zničena tvou pýchou. Čas který jsi investoval, ti nikdo nevrátí.

Černý pás je investice do člověka. Skutečný černý pás má velkou hodnotu. Pokud je udělen správnému člověku, po získání znalostí, které jsou neustále prohlubovány. Pro některé „umělce“ či „sportovce“ to je cár papíru, který má hodnotu jen toho papíru. Pro nás, kteří děláme tradiční bojové umění to není cár papíru ani jen „pásek“. Je to známka toho, kdo jsme a kým jsme se stali. 
Pokud někdo dychtí jen po papíru, v tom okamžiku selhal.

Převezmi odpovědnost za sebe, svůj výcvik, standardy i pokrok, který učiníš ve snaze učit se. Nikoliv pro černý pás, ale protože máš rád proces učení. Buď lepším člověkem. Buď nositelem odkazu – v dnešní době tak cenného!

Nikdy neobviňuj ostatní za svůj neúspěch!

Buď dostatečně silný, abys pomohl ostatním. Uč se a v tomto procesu do konce života vytrvej. Pracuj tak, aby tvůj pásek vyjadřoval tvé znalosti a schopnosti. Buď vděčný a uvědomělý. Jediným soupeřem jsi ty sám. To je skutečný černý pás.

Mějte se hezky!

Shihan René Garcia

René Garcia

Mistr

Rád se dělím o myšlenky a sdílím své pohledy prostřednictvím blogu Agatsu Ryu.