covid-19
Agatsu Ryu k situaci v ČR
Agatsu Ryu se nepodílí a nikdy se ani nebude podílet na záměrném a účelovém šíření strachu z čehokoliv. Nyní zejména z covid-19. Závažnost si velmi dobře uvědomujeme, ale zároveň ji nepřeceňujeme a přistupujeme kriticky k přicházejícím informacím.

Read more

208 Views0
Naděje

Naděje,

Je zajímavé, že se jedná o pozitivní slovo, které ale ze své podstaty musí zákonitě vycházet z něčeho špatného. Read more

316 Views0