• Přínos Agatsu Ryu – Bojová umění obecně podporují rozvoj osobnosti. Naší snahou je ukazovat veřejnosti přínos ve studiu bojového umění s uvědoměním si užitku pro společnost.
  • Osobní a profesní rozvoj – Každý praktikant bojového umění v Agatsu Ryu dostává rovnou příležitost a možnost pracovat na sobě, rozvíjet se, a to jak profesně, tak osobnostně. Praktikanti si osvojují a rozvíjí kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na praktikantovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti týmové spolupráce, technické vyspělosti, obecných znalostí v bojovém umění a v neposlední řadě i jednotlivých – dílčích – úkolů.
  • Sdílené vize a synergie – Máme zájem a chuť spolupracovat s dalšími školami bojového umění, které sdílejí podobné či stejné hodnoty a chtějí spolupracovat na naplňování společných cílů. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.
  • Odpovědnost a důvěra – Praktikovat bojové umění nelze bez vzájemné důvěry, proto od počátku spolupráce se studenty i s kolegy budujeme vzájemnou důvěru. Důvěra je podmínkou pro úspěšné studium i vztahy. Jsme odpovědní za kvalitu výuky a uchování bojového umění pro další generace.