Agatsu Ryu

Jsme tým vzájemně se podporujících lidí se stejným cílem, kterým záleží na tom, aby se bojové umění uchovalo v co možná nejčistší podobě. Respektujeme a velmi si ceníme všech mistrů bojových umění, zejména pak těch, kteří vyučují tradičním způsobem a kteří se snaží o uchování tradic.

Záleží nám na tom, aby technické stupně skutečně odrážely vyspělost studentů i mistrů a aby takovýto stupeň nebyl klišé. Zasazujeme se o to, aby technické stupně byly součástí Cesty každého studenta Agatsu Ryu. Chceme tím přispět zejména k rozvoji bojového umění, Jujutsu především, v České republice.

Jsme přesvědčeni, že role Agatsu Ryu je v České republice klíčová, neboť jako jedna z mála škol praktikuje bojové umění nezávodně, s filozofií a osobním rozvojem. Tak významná škola bojového umění s dlouholetou tradicí a perspektivní budoucností – na veřejném životě i mezi praktikanty bojového umění – je přirozenou součástí našeho poslání.

Podporujeme školy bojového umění, které se chtějí vydat tradičním, ale zároveň profesionálním směrem. Tato podpora není omezena jen na stáže, ale další společné aktivity, edukační materiály apod.

Zajímají nás nová řešení, přístupy, způsoby vedení i vyučování. Studujeme bojové umění, včetně jednotlivých principů, ať už jsou součástí zkoušek či nikoliv. Jsme přesvědčeni, že pouze uvědomělým způsobem praktikování se zodpovědností k sobě samotnému za výsledky které máme, může být praktikování bojového umění smysluplné.

Naše činnost směřuje k naplňování následujících cílů:

  • Pracovat a vytvářet podmínky takovým způsobem, aby bojové umění bylo vyučováno kvalitně a zodpovědně.
  • Svou činností chceme i nadále vychovávat kvalitní studenty i mistry, kteří mají znalosti jak praktické, tak i teoretické a které umí využít (nejen) ke svému osobnímu rozvoji.
  • Budujeme tým a svou činnost k tomuto směřujeme. Máme zájem vyvíjet činnost takovým způsobem, aby každý student i mistr cítil v Agatsu Ryu jako celku svou oporu a byl hrdý na příslušnost k Agatsu Ryu.
  • Pracovat a udržet si svou soběstačnost a nezávislost, tak jako od počátku založení Agatsu Ryu. Chceme a nadále budeme podporovat svobodu myšlení.
  • Nadále spolupracovat se zahraničními partnery.