covid-19
191 Views
Agatsu Ryu se nepodílí a nikdy se ani nebude podílet na záměrném a účelovém šíření strachu z čehokoliv. Nyní zejména z covid-19. Závažnost si velmi dobře uvědomujeme, ale zároveň ji nepřeceňujeme a přistupujeme kriticky k přicházejícím informacím.

 
Každý rozumný a slušně vychovaný člověk základní hygienické návyky dodržoval i před touto „pandemií“. Věříme, že skutečným vzděláváním všech obyvatel a vyžadování zodpovědnosti za nešíření jakéhokoliv onemocnění je cesta, jak dlouhodobě a efektivně čelit virům i ostatním nemocem.
 
V Agatsu Ryu jsme přijali opatření k vyloučení přenosu této nemoci u nás. Avšak myslíme si, že hlavní úloha spočívá v zodpovědném přístupu (desinfekce rukou; cítím-li že na mě „něco leze“, tak se vyvaruji kontaktu na cvičení, v práci/škole apod.). Prostory Agatsu Ryu jsou a budou pravidelně desinfikovány, stejně jako používané cvičební pomůcky apod.
 
Neočekávejte ale od nás, že budeme slepě naslouchat mainstreamu a hlavně lidem, pro které je současná situace jakkoliv výhodná. Nebudeme děti strašit koronavirem ani jiným virem – budeme je vést k uvědomění si důležitosti hygieny, vlastní zodpovědnosti. Naše studenty obecně vedeme k tomu, aby byli schopni s hrdostí obstát před sebou samým. Toho dosahujeme především pomocí osobního rozvoje (ale pozor – ne falešnými a neupřímnými slovy, jak je v dnešní době běžné; skutečně cílevědomě a vytrvale pracujeme na silných i slabých stránkách studenta; učíme – nemotivujeme, každý si svou Cestou musí jít sám, byť s pomocí mistra).
 
Bojové umění je samostatný obor, který nelze zaměňovat se sportem jako takovým. Nelze jej porovnávat a nemá srovnání ani s bojovými sporty, které jsou v dnešní době taktéž populární. Naše cíle nejsou ovlivněny osobní touhou někoho porazit. Naší touhou je učit se a tento proces si zamilovat. Pracovat se svým vědomím, ale nezacházet do ezoterických nesmyslů či hraní si na guru čehokoliv.
 
Chceme, aby každý z Vás měl možnost být naší součástí. Nikoho nenutíme, nepřemlouváme. Jsme tu pro vás – jsme vaše Agatsu Ryu.

René Garcia

Mistr

Rád se dělím o myšlenky a sdílím své pohledy prostřednictvím blogu Agatsu Ryu.